Veltwijcklaan 27/1, 2180 Ekeren

info@sintjorisgilde-ekeren.org

+32 496 51 05 03

+32 3 541 00 67

Geschiedenis van Ridderlijke sint joris gilde

Ridderlijke Sint Joris gilde de oudste schuttervereniging van 

Home 5 Geschiedenis

Kleine historiek en wat geschiedenis over onze gilde.

Volgens oud conservator Claes (musea Het Steen en Vleeshuis) was de Ridderlijke Sint Joris gilde al aanwezig in de 12e eeuw aangezien de heerlijkheid Eeckeren toen reeds bestond en er uiteraard kruisboogschutters nodig waren om die domeinen en de bevolking te verdedigen.

In het huidige Veltwijck park, destijds het Zand, stonden sinds onheuglijke tijden 2 prachtige stenen doelhuizen. In 1758 werd een eeuwigdurend contract afgesloten. In 1779 waren deze doelhuizen in staat van verval en werd besloten om ze in 1780 opnieuw op te bouwen.

Volgens een akte van 22 april 1866 verleden voor notaris Tillieux te Ekeren werd een perceel weide op ’t Zand – groot 42 are – (kadaster wijk F nrs 320a en 321a) alsmede de bomen en doelhuizen daarop staande verkocht met een erfdienstbaarheid ten eeuwige dage aan de St Joris gilde van Ekeren. Deze erfdienstbaarheid werd nadien telkens overgenomen in de daaropvolgende akten.

Steun ons door lid of sponsor te worden?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuw bloed die ons kruisboogschutters gilde zal versterken. Ook zijn wij altijd opzoek naar sponsors. Sint Joris Gilde van Ekeren werd in 2003 een vzw om aan de huidige wetgeving te voldoen. 

Kasteel-Veltwijck-omstreeks-1910

Kasteel Veltwijck omstreeks 1910

De gemeente Ekeren wou het kasteel kopen, maar de gronden waren ondertussen van de gilde geworden. Zij kon deze gronden en het kasteel enkel kopen met het akkoord van de gilde en op voorwaarde dat deze bereid was de gronden af te staan in ruil voor dit eeuwigdurend recht. De gemeente kocht het kasteel aan op 15 oktober 1931 en deze aankoop werd bij akte voor notaris Cols verleden met de erfdienstbaarheid erop vermeld.

Een kleine maar belangrijke paragraaf uit deze akte:
zo zal de koopster (nu stad Antwerpen) ten eeuwigen dagen moeten gedogen dat de leden van de voet- en kruisboogschieting Sint Joris, gevestigd te Eeckeren te allen tijde hunne doelschietingen op het voorgeschreven perceel weide uitoefenen, ter plaatse waar de doelhuizen thans staan.“

De Duitse bezetter heeft deze doelhuizen dan in 1918 afgebroken In 1945 werd op vraag van de gemeente Ekeren besloten om uit veiligheidsreden naar achter in het park te verhuizen (waar het huidige lokaal staat) en 2 doelhuizen opnieuw op te richten. Wegens de slechte staat waarin zij zich bevonden werd op vraag van het district Ekeren in 2004 besloten deze af te breken maar met de toezegging om een zandberm te maken om pijlen op te vangen. In 2009 werd een natuurlijke berm geplaatst door de diensten van Ekeren.

de De Waelsedreef met doelhuizen

de De Waelsedreef met doelhuizen

Ook werd een Concessie met de stad Antwerpen gemaakt. Er staat echter een klein regeltje in dat zegt: “deze concessie kan nooit opgezegd worden “.

Onze gilde behoort namelijk tot het Vlaams en Ekers erfgoed en is meer dan de moeite waard om in stand gehouden te worden.

Momenteel (mei 2010) draait de gilde zoals nooit tevoren met 35 actieve leden, 14 schutters en een tiental
steunende leden. Naast onze eigen activiteiten zoals de schietingen op 6 m, 20 m en 61 m en onze gildefeesten staan ook tal van activiteiten open voor niet leden, zoals bvb de ontvangst van leden van Ziekenzorg, een Willem Tell schieting ten bate van een goed doel, een kermisschieting enz.

Zoals u kunt zien is de Ridderlijke Sint Joris gilde wel degelijk de oudste schuttersvereniging van Ekeren
en omgeving.

De kaart van 1953 & de Caerte (oud vlaams) van 1699

Door de wet van de hoge gilderaad der kempen verleend aan de van ST.Joris Te Ekeren.